۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

شبهاي رمضان بدون ربنا ي شجريان وسريالهاي طنز عطاران يك چيزي كم دارد!


يادش به خير هنرمند دوست داشتني رضاعطاران! او طبق رسم اين چند ساله درشبهاي ماه رمضان با سريالهاي زيبايش خنده را بر دلهايمان جاري ميساخت امسال جايش بسيار سبزست وخالي! همراهي او با جنبش سبزمردمي در روز هفتم تير در مسجد قبا كه با پوشش لباس سبز در تجمع آنروز حضور يافت كينه توزان پيرو ظلم رهبري را مجبورساخت تا فرصت ارائه ي هنر را از او بگيرند...شرافت كساني چون عطاران را مقايسه كنيم با بي هنراني چون افتخاري يا شريفي نيا كه دست در كاسه اي دارند كه دستان خون آلود حكومت برايشان لقمه ميگيرد شرم بر بي هنراني مدعي چون موسوي گرمارودي؛ علي معلم دامغاني؛ عليرضا افتخاري وكساني كه مدح ظلم وستم را افتخاري ميدانند براي شخصيت بي هنرشان ...وقتي متملقان نان به نرخ روز خوري چون شريفي نيا ؛محمدعلي نجفيان؛جهانگيرالماسي وپروانه ي معصومي را ميبينيم كه هنر نداشته شان را خرج خوكان ميكنند؛ بزرگواراني چون استاد شجريان؛ شهرام ناظري وهنرمنداني همچون جعفرپناهي؛ معتمد آريا ورضا عطاران وديگراني كه همراه مردم ماندند وجاودانه شدند را قدر مي نهيم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر