۱۳۸۹ آبان ۲۳, یکشنبه

خواب آیت الله جنتی!

آیت الله جنتی درجمع روحانیون تعریف میکرد که  دیشب خوابی دیدم  نیمی از آن راست بود ونیمی دیگر دروغ! جنتی می گفت امام زمان را در خواب دیدم که در مکانی دررکاب مقام معظم رهبری نشسته بودند وقتی بنده وارد شدم؛ آن حضرت تا مرا دیدند فریاد زدند: «جنتی خبر مرگت  تو هنوز زنده ای؟ آخرین باری که تو را دیدم قبل از غیبت صغری بو د حالا دیگر برو وبمیر! » از این تشرواظهار لطف آقا همانجا به خودم ریدم . صبح وقتی که از خواب بیدارشدم دروغ خوابم این بود که از آقاهیچ خبری نبود ولی راستش این بود که به خودم حسابی ریده بودم !

۱۳۸۹ آبان ۱۷, دوشنبه

بزرگترین متقلب ودروغگوی قرن که باید در گینس ثبت شود!

این مطلب از طریق ایمیل به دستم رسیده است وتهیه کننده ی آن گمنام است! با تشکر از ایشان

۱۳۸۹ شهریور ۱۳, شنبه

روزقدس شكستي سخت براي حكومت وتوفيقي ديگر براي جنبش بود!

همه ي داشته هاي حكومت در روز قدس نمايان شد از اين جهت تظاهرات كم رنگ حكومتي نشانگر ريزش طرفداران حكومت بود تظاهراتي بي سابقه وبي رمق كه به زحمت جمعيت آن به صد هزار نفر ميرسيد سالهاي پيش هم اين تظاهرات را رصد ميكردم هميشه از ميدان فردوسي جمعيت موج ميزد وبه زحمت ميتوانستي رو به جلو حركت كني اما امسال علي رغم تبليغات زياد جمعيت اندكي مثل تجمعهاي نماز جمعه من را شگفت زده كرد با اينكه مرتب هلي كوپتر بالاي سر خيابانها حركت ميكرد تا ازجمعيت فيلم بگيرد ولي نشاني از جمعيت نبود همان مقداري هم كه آمده بودند انقدر بد مديريت شده بودند كه شما اصلا جمعيت متراكم را نمي ديديد...روز قدس به علت ماه رمضان و روزه دار بودن مزدوران شهرستاني نتوانستند نيروهاي شهرستاني خود را در اين نمايش شركت دهندو به درستي همه ي جمعيت ديروز را ميتوان همه ي داشته هاي حكومت دانست وپايگاه مردمي آنرا محك زد البته بسياري از اين جمعيت مثل من جمعيت سبزي بود كه مترصد فرصتي مي گشت تا ابراز وجود نمايد...پس روز قدس امسال افتضاحي تمام عيار براي حكومت ويك پيروزي براي جنبش سبزبود..اين پيروزي مبارك باشد

۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

دوستان عجالتا سكينه كافيه! شيوا را دريابيم.

نميخواهم شخصيت سكينه زن در آستانه سنگسار را نفي كنم اما كسي كه عجالتا به نگاه وتوجه رسانه اي ما نياز دارد شيوا است...سكينه درمقايسه با ديگر زناني كه درين مقوله وجرم در اين مدت سي ساله به دست حكومت گمنامانه جانشان گرفته شده است انسان خوشبختي است كه همه ي دنيا به او توجه كرده است .البته به لطف شما فعالان عرصه ي رسانه واجتماع كه اعدام وجان گيري انسانها را به هر قيمتي وتحت هرجرمي ظالمانه ميدانيد حالا ديگر داسيلواي برزيلي هم دلش به رحم آمده است .اما شيوا كه مثل اكثر ما بود واز جنس ما...او دقيقا كارهايي را انجام داده است كه من در اين يكسال ونيمه انجام دادم او يك فعال اجتماعي بود من وشما هم يك فعال اجتماعي هستيم بااين تفاوت كه او شناخته شده بود ولي ما گمنام ...او در تظاهرات ها شركت كرده ما هم همين كار ر ا كرديم... او نتوانست در تشيع آيت الله منتظري شركت كند ودر آستانه ي سفر به قم دستگير شد ولي من واحيانا شما شركت كرديم همه ي اين حرفها ر ا گفتم كه بگويم شيوانظر آهاري وديگر دوستان از ين دست كه دربند هستند از جنس شخصيت ما هستندومثل ما مي انديشندورفتار مي كنند.آنها امروز دربند هستند ومعلوم نيست كه درين ساعت چگونه اوقات ميگذرانند ولي من در پناه سقف اتاقم نشسته ام وآزادانه به هر كاري مشغولم ...هر كاري كه بتواند جهان را نسبت به اين عزيزان روشن وآگاه كند بر ما واجبست در امضاي پتيشن هايي كه راجع به اسيران موجود ست سر سري نگذريم وحتمن امضا كنيم اين يك نكته ي مهم وحياتي است كه در توان ما هست ازآن غافل نشويم. دوستان عجالتا سكينه؛ باشگاه تراكتور؛ درياچه ي اروميه ؛ دعواي ترك وفارس تعطيل وتمام توانمان را براي عزيزان اسيري كه ما هم ميتوانستيم به جاي آنها باشيم خرج كنيم!امروز كه براي امضاي پتيشن شيوا مراجعه كردم تعداد امضاها خيلي كمتر از انتظار بود وقدري احساسي اين مطلب رانوشتم.


دوستان سكينه كافيه ! شيوا را دريابيم.

نميخواهم شخصيت سكينه زن در آستانه سنگسار را نفي كنم اما كسي كه عجالتا به نگاه وتوجه رسانه اي ما نياز دارد شيوا است...سكينه اگر چه رفتارش اگر حقيقت داشته باشد سنخيتي با رفتار اكثر ما ايراني ها ندارد اما در مقايسه با ديگر زناني كه درين مقوله وجرم در اين مدت سي ساله به دست حكومت گمنامانه جانشان گرفته شده است انسان خوشبختي است كه همه ي دنيا به او توجه كرده است .البته به لطف شما فعالان عرصه ي رسانه واجتماع كه اعدام وجان گيري انسانها را به هر قيمتي ظالمانه ميدانيد.اما شيوا كه مثل اكثر ما بود واز جنس ما.او دقيقا كارهايي را انجام داده است كه من در اين يكسال ونيمه انجام دادم او يك فعال اجتماعي بود من وشما هم يك فعال اجتماعي هستيم بااين تفاوت كه او شناخته شده بود ولي ما گمنام ...او در تظاهرات ها شركت كرده ما هم همين كار ر ا كرديم... او نتوانست در تشيع آيت الله منتظري شركت كند ودر آستانه ي سفر به قم دستگير شد ولي من واحيانا شما شركت كرديم همه ي اين حرفها ر ا گفتم كه بگويم شيوانظر آهاري وديگر دوستان از ين دست كه دربند هستند از جنس شخصيت ما هستندومثل ما مي انديشندورفتار مي كنند. انها امروز دربند هستند ومعلوم نيست كه درين ساعت چگونه اوقات ميگذرانند ولي من در پناه سقف اتاقم نشسته ام وآزادانه به هر كاري مشغولم ...هر كاري كه بتواند جهان را نسبت به اين عزيزان روشن وآگاه كند بر ما واجبست در امضاي پتيشن هايي كه راجع به اسيران موجو.د ست سر سري نگذريم وحتمن امضا كنيم اين يك نكته ي مهم وحياتي است كه در توان ما هست از ان غافل نشويم. دوستان عجالتا سكينه؛ باشگاه تراكتور؛ درياچه ي اروميه ؛ دعواي ترك وفارس تعطيل وتمام توانمان را براي عزيزان اسيري كه ما هم ميتوانستيم به جاي آنها باشيم خرج كنيم!

۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

شبهاي رمضان بدون ربنا ي شجريان وسريالهاي طنز عطاران يك چيزي كم دارد!


يادش به خير هنرمند دوست داشتني رضاعطاران! او طبق رسم اين چند ساله درشبهاي ماه رمضان با سريالهاي زيبايش خنده را بر دلهايمان جاري ميساخت امسال جايش بسيار سبزست وخالي! همراهي او با جنبش سبزمردمي در روز هفتم تير در مسجد قبا كه با پوشش لباس سبز در تجمع آنروز حضور يافت كينه توزان پيرو ظلم رهبري را مجبورساخت تا فرصت ارائه ي هنر را از او بگيرند...شرافت كساني چون عطاران را مقايسه كنيم با بي هنراني چون افتخاري يا شريفي نيا كه دست در كاسه اي دارند كه دستان خون آلود حكومت برايشان لقمه ميگيرد شرم بر بي هنراني مدعي چون موسوي گرمارودي؛ علي معلم دامغاني؛ عليرضا افتخاري وكساني كه مدح ظلم وستم را افتخاري ميدانند براي شخصيت بي هنرشان ...وقتي متملقان نان به نرخ روز خوري چون شريفي نيا ؛محمدعلي نجفيان؛جهانگيرالماسي وپروانه ي معصومي را ميبينيم كه هنر نداشته شان را خرج خوكان ميكنند؛ بزرگواراني چون استاد شجريان؛ شهرام ناظري وهنرمنداني همچون جعفرپناهي؛ معتمد آريا ورضا عطاران وديگراني كه همراه مردم ماندند وجاودانه شدند را قدر مي نهيم

۱۳۸۹ شهریور ۲, سه‌شنبه

مدرك مضحك وخنده دار نشريه سپاه دررابطه با دريافت دلارهاي عربستان توسط خاتمي!

 

مدرك  مضحك   وتمسخرآميز نشريه سپاه (صبح صادق) در رابطه بادريافت دلارهاي خارجي اين عكس نوشته است كه نوشته ي آنرا  عينا برايتان مينويسم «ديدارخاتمي باملك عبدالله پادشاه عربستان سعودي24ارديبهشت 1388اين عكس اشاره دارد به دلارهاي سعودي كه به فتنه بعدازانتخابات دامن زد!» لعنت براين حكومت عوام فريب  ومتقلب كه يك عكس عادي مدرك بزرگترين تهمت تاريخ به  جنبش كاملا مردمي وخودجوش سبزست!چه كسي اين ادعاهاي دروغين راباورميكند؟صبح صادق نشريه داخلي اعضا سپاه   است  كه براي عده اي كوردل ونادان منتشر ميشود!