۱۳۸۹ آبان ۲۳, یکشنبه

خواب آیت الله جنتی!

آیت الله جنتی درجمع روحانیون تعریف میکرد که  دیشب خوابی دیدم  نیمی از آن راست بود ونیمی دیگر دروغ! جنتی می گفت امام زمان را در خواب دیدم که در مکانی دررکاب مقام معظم رهبری نشسته بودند وقتی بنده وارد شدم؛ آن حضرت تا مرا دیدند فریاد زدند: «جنتی خبر مرگت  تو هنوز زنده ای؟ آخرین باری که تو را دیدم قبل از غیبت صغری بو د حالا دیگر برو وبمیر! » از این تشرواظهار لطف آقا همانجا به خودم ریدم . صبح وقتی که از خواب بیدارشدم دروغ خوابم این بود که از آقاهیچ خبری نبود ولی راستش این بود که به خودم حسابی ریده بودم !

۱۳۸۹ آبان ۱۷, دوشنبه

بزرگترین متقلب ودروغگوی قرن که باید در گینس ثبت شود!

این مطلب از طریق ایمیل به دستم رسیده است وتهیه کننده ی آن گمنام است! با تشکر از ایشان