۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

دوستان عجالتا سكينه كافيه! شيوا را دريابيم.

نميخواهم شخصيت سكينه زن در آستانه سنگسار را نفي كنم اما كسي كه عجالتا به نگاه وتوجه رسانه اي ما نياز دارد شيوا است...سكينه درمقايسه با ديگر زناني كه درين مقوله وجرم در اين مدت سي ساله به دست حكومت گمنامانه جانشان گرفته شده است انسان خوشبختي است كه همه ي دنيا به او توجه كرده است .البته به لطف شما فعالان عرصه ي رسانه واجتماع كه اعدام وجان گيري انسانها را به هر قيمتي وتحت هرجرمي ظالمانه ميدانيد حالا ديگر داسيلواي برزيلي هم دلش به رحم آمده است .اما شيوا كه مثل اكثر ما بود واز جنس ما...او دقيقا كارهايي را انجام داده است كه من در اين يكسال ونيمه انجام دادم او يك فعال اجتماعي بود من وشما هم يك فعال اجتماعي هستيم بااين تفاوت كه او شناخته شده بود ولي ما گمنام ...او در تظاهرات ها شركت كرده ما هم همين كار ر ا كرديم... او نتوانست در تشيع آيت الله منتظري شركت كند ودر آستانه ي سفر به قم دستگير شد ولي من واحيانا شما شركت كرديم همه ي اين حرفها ر ا گفتم كه بگويم شيوانظر آهاري وديگر دوستان از ين دست كه دربند هستند از جنس شخصيت ما هستندومثل ما مي انديشندورفتار مي كنند.آنها امروز دربند هستند ومعلوم نيست كه درين ساعت چگونه اوقات ميگذرانند ولي من در پناه سقف اتاقم نشسته ام وآزادانه به هر كاري مشغولم ...هر كاري كه بتواند جهان را نسبت به اين عزيزان روشن وآگاه كند بر ما واجبست در امضاي پتيشن هايي كه راجع به اسيران موجود ست سر سري نگذريم وحتمن امضا كنيم اين يك نكته ي مهم وحياتي است كه در توان ما هست ازآن غافل نشويم. دوستان عجالتا سكينه؛ باشگاه تراكتور؛ درياچه ي اروميه ؛ دعواي ترك وفارس تعطيل وتمام توانمان را براي عزيزان اسيري كه ما هم ميتوانستيم به جاي آنها باشيم خرج كنيم!امروز كه براي امضاي پتيشن شيوا مراجعه كردم تعداد امضاها خيلي كمتر از انتظار بود وقدري احساسي اين مطلب رانوشتم.


دوستان سكينه كافيه ! شيوا را دريابيم.

نميخواهم شخصيت سكينه زن در آستانه سنگسار را نفي كنم اما كسي كه عجالتا به نگاه وتوجه رسانه اي ما نياز دارد شيوا است...سكينه اگر چه رفتارش اگر حقيقت داشته باشد سنخيتي با رفتار اكثر ما ايراني ها ندارد اما در مقايسه با ديگر زناني كه درين مقوله وجرم در اين مدت سي ساله به دست حكومت گمنامانه جانشان گرفته شده است انسان خوشبختي است كه همه ي دنيا به او توجه كرده است .البته به لطف شما فعالان عرصه ي رسانه واجتماع كه اعدام وجان گيري انسانها را به هر قيمتي ظالمانه ميدانيد.اما شيوا كه مثل اكثر ما بود واز جنس ما.او دقيقا كارهايي را انجام داده است كه من در اين يكسال ونيمه انجام دادم او يك فعال اجتماعي بود من وشما هم يك فعال اجتماعي هستيم بااين تفاوت كه او شناخته شده بود ولي ما گمنام ...او در تظاهرات ها شركت كرده ما هم همين كار ر ا كرديم... او نتوانست در تشيع آيت الله منتظري شركت كند ودر آستانه ي سفر به قم دستگير شد ولي من واحيانا شما شركت كرديم همه ي اين حرفها ر ا گفتم كه بگويم شيوانظر آهاري وديگر دوستان از ين دست كه دربند هستند از جنس شخصيت ما هستندومثل ما مي انديشندورفتار مي كنند. انها امروز دربند هستند ومعلوم نيست كه درين ساعت چگونه اوقات ميگذرانند ولي من در پناه سقف اتاقم نشسته ام وآزادانه به هر كاري مشغولم ...هر كاري كه بتواند جهان را نسبت به اين عزيزان روشن وآگاه كند بر ما واجبست در امضاي پتيشن هايي كه راجع به اسيران موجو.د ست سر سري نگذريم وحتمن امضا كنيم اين يك نكته ي مهم وحياتي است كه در توان ما هست از ان غافل نشويم. دوستان عجالتا سكينه؛ باشگاه تراكتور؛ درياچه ي اروميه ؛ دعواي ترك وفارس تعطيل وتمام توانمان را براي عزيزان اسيري كه ما هم ميتوانستيم به جاي آنها باشيم خرج كنيم!

۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

شبهاي رمضان بدون ربنا ي شجريان وسريالهاي طنز عطاران يك چيزي كم دارد!


يادش به خير هنرمند دوست داشتني رضاعطاران! او طبق رسم اين چند ساله درشبهاي ماه رمضان با سريالهاي زيبايش خنده را بر دلهايمان جاري ميساخت امسال جايش بسيار سبزست وخالي! همراهي او با جنبش سبزمردمي در روز هفتم تير در مسجد قبا كه با پوشش لباس سبز در تجمع آنروز حضور يافت كينه توزان پيرو ظلم رهبري را مجبورساخت تا فرصت ارائه ي هنر را از او بگيرند...شرافت كساني چون عطاران را مقايسه كنيم با بي هنراني چون افتخاري يا شريفي نيا كه دست در كاسه اي دارند كه دستان خون آلود حكومت برايشان لقمه ميگيرد شرم بر بي هنراني مدعي چون موسوي گرمارودي؛ علي معلم دامغاني؛ عليرضا افتخاري وكساني كه مدح ظلم وستم را افتخاري ميدانند براي شخصيت بي هنرشان ...وقتي متملقان نان به نرخ روز خوري چون شريفي نيا ؛محمدعلي نجفيان؛جهانگيرالماسي وپروانه ي معصومي را ميبينيم كه هنر نداشته شان را خرج خوكان ميكنند؛ بزرگواراني چون استاد شجريان؛ شهرام ناظري وهنرمنداني همچون جعفرپناهي؛ معتمد آريا ورضا عطاران وديگراني كه همراه مردم ماندند وجاودانه شدند را قدر مي نهيم

۱۳۸۹ شهریور ۲, سه‌شنبه

مدرك مضحك وخنده دار نشريه سپاه دررابطه با دريافت دلارهاي عربستان توسط خاتمي!

 

مدرك  مضحك   وتمسخرآميز نشريه سپاه (صبح صادق) در رابطه بادريافت دلارهاي خارجي اين عكس نوشته است كه نوشته ي آنرا  عينا برايتان مينويسم «ديدارخاتمي باملك عبدالله پادشاه عربستان سعودي24ارديبهشت 1388اين عكس اشاره دارد به دلارهاي سعودي كه به فتنه بعدازانتخابات دامن زد!» لعنت براين حكومت عوام فريب  ومتقلب كه يك عكس عادي مدرك بزرگترين تهمت تاريخ به  جنبش كاملا مردمي وخودجوش سبزست!چه كسي اين ادعاهاي دروغين راباورميكند؟صبح صادق نشريه داخلي اعضا سپاه   است  كه براي عده اي كوردل ونادان منتشر ميشود!

۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه

درآستانه ي روز قدس موج جديد شعارنويسي ها آغاز شده است!


دور جديد شعارنويسي وتراكت چسباني عليه حكومت آغازشده است ...من هميشه وقتي توي خيابون پياده راه ميرم ويا مواقعي كه سوار ماشين هستم دقت خاصي به ديوارها وايستگاههاي اتوبوس دارم. بعد از رخوتي نسبي كه توي فعاليتهاي خياباني جنبش درين مدت اخير ايجاد شده بود خوشبختانه دوباره موج شعارنويسي برروي در وديوارشهر تهران شروع شده وهرروز بيشتراز روزقبل اين شعارها وهمينطوررنگ پاشي مزدوران برروي نوشته ها به چشم ميخوره...جنبش سبز همچنان زنده است ودارد براي روز قدس تداركي اساسي مي بيند...من كه با ديدن شعارهاي تازه بر روي در و ديوار شهرجان تازه اي ميگيرم واميداوريم پررنگ ترازقبل ميشود شما چطور؟  اين تصاوير را ساعتي پيش از روبروي پارك لاله در خيابان فاطمي گرفتم!

۱۳۸۹ مرداد ۲۴, یکشنبه

گفت وشنود شيطان وخامنه اي به سبك كيهان!

شیطون به خامنه ای میگه تو که این همه ظلم میکنی به روح هم اعتقاد داری؟ خامنه ای میگه :بعله که به روح اعتقاد دارم خوب هم اعتقاد دارم! شیطون قهقه ای مستانه سر ميده ومیگه:پس عجالتن اغتشاشيدم تو روح بابات! آقا ناراحت ميشه وبا بغض ميگه:به بابام چه مربوطه چرا به اون فحش ميدي...شيطون در حالي كه از خنده روده بر شده بود ميگه :پس شاشيدم تو روح خودت! (ميدونم خيلي بي مزه بود گفتم كه به سبك طنزهاي كيهانه!)
۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه

سخنان مقام معظم رهبري درراستاي مسدود كردن لغتنامه ي دهخدا!

كار وخدمت بزرگواران قبل از ما يعني خلفاي مكرم اموي وسران گرانقدرمغول خيلي سهل وآسانتر ازكارما بود...آن بزرگواران همه ي دفترها وكتابها را در طرفه العيني به حول وقوه ي الهي مي سوزاندند وبه خاكسترتبديل ميفرمودند اما ما با اين تن عليلمان مدام بايد فيلتر كنيم هي بايد فيلتر كنيم آخرش هم چند تا ديگر سايت و وبلاغ ازجاي ديگر ميزند بيرون!زحمتي كه ما با اين جسم نحيفمان ميكشيم كجاوزحمت آن بزرگواران كه پروردگارآنها  را بامحشور فرمايد كجا؟

۱۳۸۹ مرداد ۱۴, پنجشنبه

حلال حروم!

«حاج فسيل الله اصغر اوتادي » كه از اعضاي شاخص هيئتهاي محتكره است در بازار براي خودش برو بيايي دارد. حاجي خيلي معتقده كه توي زندگيش حلال و حروم نبايد با هم قاطي بشه براي همين هم خيلي تلاش ميكنه كه سر سوزني «مال حلال» واردزندگيش نشه...آتيش جهنم كه شوخي بردارنيست!