۱۳۸۹ شهریور ۱۳, شنبه

روزقدس شكستي سخت براي حكومت وتوفيقي ديگر براي جنبش بود!

همه ي داشته هاي حكومت در روز قدس نمايان شد از اين جهت تظاهرات كم رنگ حكومتي نشانگر ريزش طرفداران حكومت بود تظاهراتي بي سابقه وبي رمق كه به زحمت جمعيت آن به صد هزار نفر ميرسيد سالهاي پيش هم اين تظاهرات را رصد ميكردم هميشه از ميدان فردوسي جمعيت موج ميزد وبه زحمت ميتوانستي رو به جلو حركت كني اما امسال علي رغم تبليغات زياد جمعيت اندكي مثل تجمعهاي نماز جمعه من را شگفت زده كرد با اينكه مرتب هلي كوپتر بالاي سر خيابانها حركت ميكرد تا ازجمعيت فيلم بگيرد ولي نشاني از جمعيت نبود همان مقداري هم كه آمده بودند انقدر بد مديريت شده بودند كه شما اصلا جمعيت متراكم را نمي ديديد...روز قدس به علت ماه رمضان و روزه دار بودن مزدوران شهرستاني نتوانستند نيروهاي شهرستاني خود را در اين نمايش شركت دهندو به درستي همه ي جمعيت ديروز را ميتوان همه ي داشته هاي حكومت دانست وپايگاه مردمي آنرا محك زد البته بسياري از اين جمعيت مثل من جمعيت سبزي بود كه مترصد فرصتي مي گشت تا ابراز وجود نمايد...پس روز قدس امسال افتضاحي تمام عيار براي حكومت ويك پيروزي براي جنبش سبزبود..اين پيروزي مبارك باشد