۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه

سخنان مقام معظم رهبري درراستاي مسدود كردن لغتنامه ي دهخدا!

كار وخدمت بزرگواران قبل از ما يعني خلفاي مكرم اموي وسران گرانقدرمغول خيلي سهل وآسانتر ازكارما بود...آن بزرگواران همه ي دفترها وكتابها را در طرفه العيني به حول وقوه ي الهي مي سوزاندند وبه خاكسترتبديل ميفرمودند اما ما با اين تن عليلمان مدام بايد فيلتر كنيم هي بايد فيلتر كنيم آخرش هم چند تا ديگر سايت و وبلاغ ازجاي ديگر ميزند بيرون!زحمتي كه ما با اين جسم نحيفمان ميكشيم كجاوزحمت آن بزرگواران كه پروردگارآنها  را بامحشور فرمايد كجا؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر